Tradičné odevy

Vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nám podarilo zrealizovať projekt „Doplnenie tradičných odevných súčastí pre skupinu detskej a mládežníckej časti združenia“.

Realizácia projektu sa podarila aj vďaka príspevkom rodičov detí, členov združenia a finančnej podpore obce Diviacka Nová Ves.

Ide konkrétne o nákup materiálu a zhotovenie šiat pre najmladšie dievčatá, košiel a nohavíc pre najmladších chlapcov, sukien, záster a opleciek pre staršie dievčatá, a zakúpenie tradičnej obuvi – krpcov.

Od svojho vzniku sa okrem iného venujeme systematickému zhromažďovaniu poznatkov o tradičnej ľudovej kultúre, pričom naši informátori z radov najstaršej generácie obyvateľov Diviackej Novej Vsi, postupne skladajú čriepky o spôsobe života v minulosti v tejto lokalite.

Zhromaždené poznatky viedli k zostaveniu scénických programov s témou stavania májov, školy, žatevných zvykov, vianoc, ale ukázala sa nevyhnutnosť zostavenia nielen samotného repertoáru, ale aj vybavenia účinkujúcich tradičnými odevnými súčasťami.

Opakovaný výskum u najstaršej generácie sme si overili aj u metodičiek Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.

Pokračovali sme v bádaní v múzejných fondoch, ktoré pomohli zostaviť presnú skladbu odevných doplnkov tak u dievčenskej i chlapčenskej časti členov združenia, ktorí nacvičili programy k vybratým témam.

Zhotovenie odevov sme zverili do rúk naslovovzatej odborníčky, krajčírky aj folkloristky Danky Ťapuchovej.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri realizácii projektu: TSK, obci Diviacka Nová Ves, sponzorom, ale aj úžasným ľuďom z Hornonitrianskeho múzea, RKC Prievidza , rodičom detí a všetkým našim podporovateľom, radcom, priateľom a spolupracovníkom.