Obliekli sme sa do tradičných odevných súčastí….

Tradičné odevy

Vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nám podarilo zrealizovať projekt „Doplnenie tradičných odevných súčastí pre skupinu detskej a mládežníckej časti združenia“. Realizácia projektu sa podarila aj vďaka príspevkom rodičov detí, členov združenia a finančnej podpore obce Diviacka Nová Ves. Ide konkrétne o nákup materiálu a zhotovenie šiat pre najmladšie dievčatá, košiel a nohavíc pre najmladších chlapcov, sukien, záster a opleciek pre staršie dievčatá, a zakúpenie tradičnej obuvi – krpcov. Od svojho vzniku sa okrem iného venujeme systematickému zhromažďovaniu poznatkov o tradičnej ľudovej kultúre, pričom naši informátori z radov najstaršej generácie obyvateľov Diviackej Novej Vsi, postupne skladajú čriepky o spôsobe života v minulosti v tejto lokalite. Zhromaždené...