O NÁS

Občianske združenie KREATIV ŠTÚDIO bolo založené v marci 2012. Zameriavame sa na rozvoj kreativity a tvorivého vnímania sveta.

Naším poslaním je:

  • podpora kreativity a tvorivého myslenia
  • šírenie kultúry, umenia, vzdelanosti a pozitívnych ľudských hodnôt
  • podpora rozvoja osobnosti a zdravého životného štýlu.

Toto poslanie napĺňame:

  • uskutočňovaním vzdelávacích, konzultačných a publikačných činností podporujúcich tvorivosť
  • organizovaním kultúrnych a spoločenských akcií umožňujúcich prezentáciu výtvarných, hudobných, tanečných, dramatických, literárnych a iných foriem umenia
  • realizáciou voľno-časových aktivít zameraných na rozvoj kreativity detí, mládeže, dospelých a seniorov
  • organizovaním vzdelávacích, prezentačných a športových podujatí so zameraním na zdravý životný štýl a na rozvoj osobnosti
  • združovaním, podporou a rozvojom umeleckých talentov
  • realizáciou projektov na zlepšenie kvality života detí, mládeže, seniorov a znevýhodnených skupín

Ing. Miriam Dadíková – predsedníčka o.z.